ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ

Εστιάζουμε την εκδοτική μας δραστηριότητα στους τομείς της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, κατανέμοντας τους τίτλους σε 4 βασικές Εκδοτικές Σειρές:

1ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ & ΠΡΑΞΗ  Συστημική Αναπαράσταση Hellinger, Coaching ομάδων, Συστημική Συμβουλευτική, Οικογενειακή θεραπεία, Φαινομενολογία Σχέσεων κ.ά.

2ΥΠΕΡΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΕΔΙΑ  Θεραπευτικές Τέχνες & Ενέργεια, Φυσικός Μυστικισμός, Όλον, Πνευματική Ψυχολογία, Μυστήρια και Αρχέτυπα, Σαμανισμός κ.ά.

3ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΘΟΛΟΣ βιβλία για Ολιστική Θεραπευτική, για Εναλλακτική Συμπληρωματική Ιατρική, Ενεργειακά θέματα, σύγχρονη έρευνα των νευρο-επιστημών κ.ά.

4ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ βιβλία για το ευρύ κοινό στην Αυτογνωσία, το NLP, Coaching, Mentoring, Αυτο-εκπαίδευση, Αυτο-ηγεσία, Ανατροφή παιδιών, σύγχρονα ερωτήματα κ.ά.

Παράλληλα, έχουν “αυτο-δημιουργηθεί” και 4 ανεξάρτητες Εκδοτικές Σειρές, που προσελκύουν έντονο ενδιαφέρον από δημιουργούς και αναγνώστες:

ΑΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ : σύγχρονη ποίηση, δημιουργική γραφή πολιτιστική κληρονομιά, βιωματική καταγραφή και λογοτεχνία.

ΜΜΕΝΤΩΡ : πρωτοποριακή επαγγελματικότητα και οδηγοί εκπαίδευσης, χρηστικά βιβλία για μάνατζερς, συμβούλους και θεραπευτές.

πΨΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΗ : διδακτικά παραμύθια, βιβλία για την παιδική ψυχή από παιδαγωγούς, παιδο-ψυχολόγους και θεραπευτές.

ΕΒΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΟΝΟΗΣΙΣ: Μελέτες, Επιστημονικός Λόγος, Θεολογία, Φιλοσοφία, Βιονοημοσύνη, Ιατρική, Οδηγοί και How-to-Books.