ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παρακαλούμε για την υπομονή σας, λίγο ακόμη…

Το τμήμα αυτό του ιστοχώρου βρίσκεται υπό ανάπτυξη.

Θα περιλαμβάνει πρωτότυπα εκπαιδευτικά κείμενα, μεταφράσεις εκπαιδευτικών άρθρων, βιβλιογραφικές αναφορές, ηχητικό υλικό, βιντεοσκοπημένα μαθήματα, πολυμεσικές παρουσιάσεις, και συνδέσμους προς συνδρομητικό εκπαιδευτικό υλικό για τα μέλη του συστήματος Αλφάβητο Ζωής® στην Υπερπροσωπική Εκπαίδευση & Έρευνα, που έχουν εγγραφεί με μία ή περισσότερες ιδιότητες:

  • Τρέχοντα Μέλη Σπουδών υπερπροσωπικής προσέγγισης
  • Πιστοποιημένοι Απόφοιτοι Σπουδών (από 2005 και μετά)
  • Επαγγελματίες, από Ελλάδα ή Εξωτερικό, που μας έχουν παράσχει τις υπηρεσίες τους σε Προγράμματα Σπουδών ή Έρευνας υπερπροσωπικής προσέγγισης
  • Μέλη-Συνδρομητές με πρόσβαση σε συνδρομητικό υλικό για ένα χρονικό διάστημα
  • Συμμετέχοντες σε προγράμματα e-learning & webinars μέσα από αυτόν τον ιστοχώρο.