Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου

Παρακαλούμε για την υπομονή σας, λίγο ακόμη…

Το τμήμα αυτό του ιστοχώρου βρίσκεται υπό ανάπτυξη.

Θα περιλαμβάνει προγραμματικές & επιστημονικές ανακοινώσεις, δελτία τύπου και κάθε άλλο σύνδεσμο προς ενημερωτικό υλικό που έχουν δημοσιευτεί από το Αλφάβητο Ζωής® και που απευθύνονται σε μία ή περισσότερες από τις εξής κατηγορίες αποδεκτών:

  • Τρέχοντα Μέλη Σπουδών
  • Απόφοιτοι Σπουδών & Σεμιναρίων (από 2005 και μετά)
  • Ιδιώτες & Επαγγελματίες, από Ελλάδα ή Εξωτερικό, που ενδιαφέρονται για Προγράμματα Σπουδών ή Έρευνας
  • Ινστιτούτα & Συλλογικοί Φορείς, για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και για ανάπτυξη ερευνητικής συνεργασίας.