ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος alfabito-zois.tempurl.host ανήκει στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ, που εδρεύει στην Περίσσα Σαντορίνης (Τ.Θ.70, 84700 Θήρα, Κυκλάδες), υποστηριζόμενη διαχειριστικά από την Εταιρεία ΒΙΟΝΟΗΣΥΣ Μ.ΕΠΕ (Καρτεράδος, 84700 Θήρα).

Όλες οι επωνυμίες, τα σήματα και τα προϊόντα, που επίσης αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νομίμων δικαιούχων τους.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή και αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο.

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.

Ο δικτυακός τόπος alfabito-zois.tempurl.host έχει ως στόχο την πληροφόρηση, επιμόρφωση των χρηστών-επισκεπτών του, την επικοινωνία μαζί τους και την προώθηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προϊόντων, περιλαμβανομένων των Εκδόσεων “Αλφάβητο Ζωής”, που ανήκουν στη εταιρία ΒΙΟΝΟΗΣΥΣ Μ.ΕΠΕ.

Η πρόσβαση σ’ αυτόν και η χρήση του υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και κανόνες:

 1. Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο, που εμπεριέχεται στο alfabito-zois.tempurl.host αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ν. 2121/1993 “περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων”. Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό ή μη σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρίας.
 2. Η ΚοινΣΕπ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στο δικτυακό τόπο alfabito-zois.tempurl.host να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.
 3. Η διασύνδεση του δικτυακού τόπου με άλλες ιστοσελίδες, μέσω συνδέσμων (links), πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών-επισκεπτών. Η ΚοινΣΕπ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών-επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.
 4. Η ΚοινΣΕπ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το δικτυακό τόπο alfabito-zois.tempurl.host, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ’αυτόν χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.
 5. Η ΚοινΣΕπ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ θα διατηρεί σε προστατευμένο και ασφαλές αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της, που θα έρθουν σε γνώση της, βάσει των υποβληθεισών αιτήσεων και πραγματοποιηθεισών συναλλαγών με σκοπό την διατήρηση της καλύτερης δυνατής συναλλακτικής σχέσης.
 6. Με την εγγραφή στον παρόντα δικτυακό τόπο, ο χρήστης αποδέχεται πως συμφωνεί να παραλαμβάνει έγγραφα με ηλεκτρονική μορφή, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικής αποστολής αντί για έντυπη αποστολή. Στον όρο αυτό εντάσσεται και η τυχόν αποστολή τιμολογίων. Η διαβίβαση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα από την ΚοινΣΕπ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ προς τους πελάτες της είναι πλήρως συμμορφωμένη με την Ελληνική νομοθεσία (ΠΟΛ 1049/21-3-2006) αλλά και με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία 2001/115/ΕΚ – 20.12.2001 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 17.01.2002, τεύχος L 15/24).

Η ΚοινΣΕπ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου alfabito-zois.tempurl.host και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρόλα αυτά, η διαθεσιμότητα του alfabito-zois.tempurl.host μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών και άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση, η ΚοινΣΕπ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ έχει το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του συνόλου ή μέρος του alfabito-zois.tempurl.host και να μεταβάλλει τη φύση ή και το περιεχόμενό του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της χρήσης του alfabito-zois.tempurl.host, η ΚοινΣΕπ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ δεν έχει καμία ευθύνη για:

 • οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τον χρήστη
 • την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών
 • τη συνολική ή μερική διακοπή της λειτουργικότητάς του
 • την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • την απώλεια κάθε είδους περιεχομένου των υπηρεσιών
 • την ύπαρξη κάθε είδους σφάλματος

Οι πληροφορίες που παρέχονται στους επισκέπτες του δικτυακού τόπου alfabito-zois.tempurl.host δεν αποτελούν άμεσες ή έμμεσες συμβουλές ή παροτρύνσεις για θεραπευτική ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη με συνέπειες οικονομικές ή επί της ψυχικής υγείας ή επί του οργανισμού. Εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν τις πληροφορίες και να ενεργήσουν ελεύθερα, βασισμένοι στην ιδιωτική βούλησή τους, αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη της εταιρίας.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η από μέρους σας πρόσβαση στην ιστοσελίδα alfabito-zois.tempurl.host  επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται, καθώς και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους όρους αυτούς. Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της εταιρίας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Παράπονο θεωρείται η εκδήλωση δυσαρέσκειας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οποία σχετίζεται με τις υπηρεσίες που του παρέχονται μέσω του δικτυακού τόπου alfabito-zois.tempurl.host. Παράπονα δεν θεωρούνται, σύμφωνα με το νόμο, αιτήματα που σχετίζονται με παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που περιλαμβάνονται εδώ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε κάποιο παράπονο ή παρατήρησή σας σχετικά με την αγορά σας ή την εξυπηρέτηση που σας παρέχεται, μπορείτε να το στείλετε:

 • με e-mail στα lifealphabet.org@gmail.com
 • με fax στo 210 – 33 13 712
 • ταχυδρομικά προς ΚοινΣΕπ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ, Περίσσα, ΤΘ 70, Θήρα 84700

Για την υποβολή παραπόνου θα χρειαστεί να αναφερθούν τα παρακάτω στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο και Όνομα πατρός
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό) ή fax
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
  Μόλις λάβουμε το παράπονό σας, θα σας στείλουμε γραπτή επιβεβαίωση.

Η Γραμματεία, θα καταγράψει το αίτημά σας και θα δημιουργήσει ηλεκτρονικό φάκελο για την αρχειοθέτησή του. Για τη διαχείρισή του παραπόνου σας, θα λάβει κάθε σχετική πληροφορία από τα αρμόδια στελέχη της εταιρίας. Στη συνέχεια, το αργότερο μέσα σε πενήντα (30) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου σας, θα λάβετε την απάντησή μας. Σε περίπτωση, που δεν λάβετε απάντησή μας μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, θα αιτιολογήσουμε γραπτώς την καθυστέρησή μας. Παράλληλα θα σας ενημερώσουμε για το χρόνο που πιθανολογείται να ολοκληρωθεί η διερεύνηση του παραπόνου σας, καθώς και για το πότε θα λάβετε την οριστική μας απάντηση.

Τη διαδικασία διαχείρισης των παραπόνων που υποβάλλονται συντονίζει και παρακολουθεί ο Γραμματέας Δ.Ε. κος Βαγιακάκος Νίκος, με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: lifealphabet@gmail.com και τηλέφωνο: 210 – 33 13 713

Παράλληλα με την υποβολή του παραπόνου στην εταιρεία ή σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε με την απάντησή μας, μπορείτε να απευθυνθείτε επίσης:

 • Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
 • http://www.efpolis.gr/el/form-ypovoli-paraponon.html
 • «Γραμμή Καταναλωτή 1520»
 • Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή”
 • http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_ReportGuidelines.html
 • Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814

Οποιαδήποτε αξίωση κατά της εταιρίας παραγράφεται αφού περάσει το χρονικό διάστημα που ορίζει η νομοθεσία για κάθε περίπτωση. Η υποβολή παραπόνου στην εταιρία δεν διακόπτει την παραπάνω παραγραφή.