ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | Σπουδές ΣΣΠ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | Σπουδές ΣΣΠ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | Σπουδές ΣΣΠ

ΦΑΣΥΣ > Μετεκπαίδευση στη Φαινομενολογική Ψυχοθεραπεία & Συμβουλευτική

Δύο είναι οι κατευθύνσεις που οδηγούν στην κατανόηση, στη γνώση. Η μια, συλλαμβάνει κάτι που μέχρι τώρα ήταν άγνωστο, και επιθυμεί να το αντιληφθεί ώσπου να γίνει κτήμα της και να είναι διαθέσιμο. Αυτός είναι ο τρόπος της επιστημονικής προσπάθειας, και γνωρίζουμε πόσο έχει μεταμορφώσει, έχει κάνει ασφαλή και έχει εμπλουτίσει τον κόσμο μας και τη ζωή μας. Η δεύτερη κατεύθυνση, συνίσταται στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε τον κόσμο, όταν δεν κοιτάζουμε πια σε κάτι απτό και συγκεκριμένο, αλλά κατευθύνουμε το βλέμμα μας στο όλον. Έτσι, η ματιά μας είναι έτοιμη να απορροφήσει το πολύ. Εδώ σταματάμε λίγο την κατεύθυνση που εξετάζει και συγκρατιόμαστε λίγο, ώσπου να κατακτήσουμε εκείνο το κενό που μπορεί να αντέξει την πληρότητα και την πολυπλοκότητα.

Αυτή η κατεύθυνση, όπου αρχικά σταματάμε και μετά λίγο συγκρατιόμαστε, αποκαλείται φαινομενολογική. Οδηγεί σε άλλες αντιλήψεις, πέρα από τη χειροπιαστή κατεύθυνση της γνώσης. Ωστόσο, και οι δύο αλληλοσυμπληρώνονται. Γιατί στην κατεύθυνση του χειροπιαστού, την επιστημονική κατεύθυνση, πρέπει επίσης να σταματάμε και να κατευθύνουμε το βλέμμα μας, από τη στενότητα στην απεραντοσύνη και από το κοντινό στο μακρινό. Και η φαινομενολογικά κερδισμένη αντίληψη, έχει επίσης ανάγκη από τον έλεγχο, ως προς το ένα και το κοντινό.

[Απόσπασμα: Bert Hellinger >Μονοπάτια της Αγάπης< Εκδόσεις Αλφάβητο Ζωής, 2008]

Η Διαδικασία
Χωρίς Πρόθεση
Το Θάρρος
Η Εναρμόνιση
Η Ψυχή
Η φιλοσοφική φαινομενολογία ασχολείται με την κατανόηση του ουσιώδους μέσα από το πλήθος των φαινομένων, με το να τα παρατηρώ σαν να έχω ολόκληρη την προσοχή μου σ’ αυτά. Αυτό το ουσιώδες, αναδύεται ξαφνικά από το κρυμμένο όπως μια αστραπή, και πάντα, είναι κάτι πολύ μακρινό από αυτό που μπορεί να έχω φανταστεί ή να έχω συμπεράνει από προϋποθέσεις ή ιδέες. Ωστόσο, ποτέ δεν είναι πλήρες.
Γι’ αυτό, χρειάζεται κανείς και μια άλλη πρόσβαση, την οποία αποκαλώ γνώση μέσω της συμμετοχής. Αυτή η πρόσβαση αποκαλύπτεται στην Οικογενειακή Αναπαράσταση, όταν γίνεται με το φαινομενολογικό τρόπο. Είναι όμως προϋπόθεση, τόσο ο σύμβουλος ή ο θεραπευτής όσο και ο ενδιαφερόμενος και οι εκπρόσωποι, να είναι έτοιμοι να σταθούν απέναντι στην πραγματικότητα που πιέζει να βγει στο φως και να συμφωνήσουν μαζί της έτσι όπως είναι, χωρίς πρόθεση και χωρίς φόβο, χωρίς προσφυγή σε μια προηγούμενη θεωρία ή γνώση. Αυτή είναι η εφαρμοσμένη στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία φαινομενολογική στάση.– Bert Hellinger
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑΣ

Lessons

 1. Βιωματικό σεμινάριο του κύκλου πιστοποιημένων σπουδών στη Συστημική Φαινομενολογία, όπου εξετάζεται συστημικά η Αρσενική Αρχή και ο Άνδρας, εντός του πυρηνικού ανθρώπινου συστήματος που είναι η σχέση του ζευγαριού. Στα πλαίσια όμως του Οικογενειακού Συστήματος, διερευνάται η συνάφεια του Άνδρας με τη συστημική αρχή του Ανήκειν, όπου επιδιώκεται να παραχθεί νέα συνειδητότητα, αναφορικά με την απεμπλοκή και την ενδυνάμωση της ανάγκης μας να ανήκουμε σε ανθρώπινα συστήματα ως μέλη.
 2. Βιωματικό σεμινάριο του κύκλου πιστοποιημένων σπουδών στη Συστημική Φαινομενολογία, όπου εξετάζεται συστημικά η Θηλυκή Αρχή και η Γυναίκα, εντός του πυρηνικού ανθρώπινου συστήματος που είναι η σχέση του ζευγαριού. Στα πλαίσια όμως του Οικογενειακού Συστήματος, διερευνάται η συνάφεια της Γυναίκας με τη συστημική αρχή του Δεσμού, όπου επιδιώκεται να παραχθεί νέα συνειδητότητα, αναφορικά με την απεμπλοκή και την ενδυνάμωση του δεσμού των σχέσεων οικειότητας.
 3. Βιωματικό σεμινάριο του κύκλου πιστοποιημένων σπουδών στη Συστημική Φαινομενολογία, όπου εξετάζεται συστημικά η θέση των Παιδιών στο οικογενειακό σύστημα, και σε συσχετισμό με τη συστημική αρχή της Ανταλλαγής μεταξύ Γονέων και Παιδιών, επιδιώκεται να παραχθεί νέα συνειδητότητα, αναφορικά με την προσωπική ταυτότητα και την ενηλικίωση.
 4. Βιωματικό σεμινάριο του κύκλου πιστοποιημένων σπουδών στη Συστημική Φαινομενολογία, όπου εξετάζεται συστημικά η δομή του Οικογενειακού Συστήματος, και σε συσχετισμό με τη αρχή της Αγάπης, επιδιώκεται να παραχθεί νέα συνειδητότητα, αναφορικά με τη διαφύλαξη της Τάξης και των συνεπειών που παρατηρούνται όταν επικρατούν η Ενθαλπία και η Εντροπία στο οικογενειακό σύστημα.
 5. Βιωματικό σεμινάριο του κύκλου πιστοποιημένων σπουδών στη Συστημική Φαινομενολογία, όπου εξετάζεται συστημικά το Ζευγάρι και η Σεξουαλικότητα από συστημικής άποψης για την ανάπτυξη της ένωσης και την ολοκλήρωση της ευτυχίας των συντρόφων.
 6. Βιωματικό σεμινάριο του κύκλου πιστοποιημένων σπουδών στη Συστημική Σκέψη & Πράξη, όπου εξετάζουμε φαινομενολογικά και συστημικά τις δυναμικές του Γάμου, την ανταλλαγή των Οικογενειών και των Γενεών, με σκοπό να παραχθεί νέα συνειδητότητα για το γάμο, ως το πεδίο της δια-οικογενειακής γενεαλογίας.
 7. Βιωματικό σεμινάριο του κύκλου πιστοποιημένων σπουδών στη Συστημική Φαινομενολογία, όπου εξετάζεται συστημικά η διαγενεαλογική διάσταση του Οικογενειακού Συστήματος, και σε συσχετισμό με τις ασύνειδες δυναμικές της Μοίρας και της Βούλησης, επιδιώκεται να παραχθεί νέα συνειδητότητα, αναφορικά με τις συνέπειες που παρατηρούνται από επαναλαμβανόμενα συστημικά μοτίβα στο άχρονο οικογενειακό σύστημα.
 8. Βιωματικό σεμινάριο του κύκλου πιστοποιημένων σπουδών στη Συστημική Φαινομενολογία, όπου εξετάζεται συστημικά η τάξη των Φαινομένων της πραγματικότητας, και σε συσχετισμό με τις δυναμικές τάξεις της Αλλαγής, επιδιώκεται να παραχθεί νέα συνειδητότητα, αναφορικά με τους τρόπους που μπορούμε να βρούμε την Καλύτερη Λύση σε ουσιώδεις καταστάσεις και σχέσεις της ζωής μας.
 9. Βιωματικό σεμινάριο του κύκλου πιστοποιημένων σπουδών στη Συστημική Φαινομενολογία, όπου εξετάζεται, συστημικά, η σχέση της Θεραπείας και της Αυτοΐασης με τις βαθύτερες ψυχικές κινήσεις μέσα μας, με σκοπό να φωτιστούν οι συνήθεις αυταπάτες που σχετίζοντας με τη θεραπεία.
 10. Βιωματικό σεμινάριο του κύκλου πιστοποιημένων σπουδών στη Συστημική Φαινομενολογία, όπου εξετάζεται με διεργασίες Συστημικής Αναπαράστασης και Σωματικής Επίγνωσης η σχέση του σώματος και του δεσμού του με την Αυτόνομη Πραγμάτωση του ατόμου.
 11. Βιωματικό σεμινάριο του κύκλου πιστοποιημένων σπουδών στη Συστημική Φαινομενολογία, όπου εξετάζεται με φαινομενολογική προσέγγιση και διεργασίες Συστημικής Αναπαράστασης & Σωματικής Επίγνωσης, η σχέση της Πνευματικής Συνείδησης με την Ολοκλήρωση του ατόμου.

No Comments

Give a comment

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Teachers