Υπερπροσωπικά Πεδία Εμπειρίας (TREE-0)

Υπερπροσωπικά Πεδία Εμπειρίας (TREE-0)

Υπερπροσωπικά Πεδία Εμπειρίας (TREE-0)

Βιωματικά Σεμινάρια έρευνας και σύνδεσης με τη Συνειδητότητα 

Experiential Seminars for the research and connection with Consciousness

Το Εκπαιδευτικό Αντικείμενο
The Educational Objectives
Η Μεθοδολογία
The Methodology
Το Θεματολόγιο κάθε Σεμιναρίου

Κάθε ξεχωριστό σεμινάριο, εντός του προγράμματος αυτού, εμφανίζεται σαν “Μάθημα“. Εκεί μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το θεματολόγιό του και άλλα δομικά του στοιχεία, όπως η πιστοποίηση και οι εκπαιδευτικές μονάδες που παρέχονται στον απόφοιτο. Τα σεμινάρια αυτά περιλαμβάνονται στις εκάστοτε απαιτήσεις πιστοποίησης των τεσσάρων πεδίων Υπερπροσωπικής Εκπαίδευσης, που υλοποιούνται από το ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ στην Ελλάδα.

The Curriculum of each Seminar

Each individual seminar within this program course, it is shown as a “Lesson“. There you can find analytical information about its curriculum and its other structural elements, such as certification requirements or learning credits provided to participants. These seminars are included at the relevant certification requirements of each of the four domains of Transpersonal Education, which are implemented in Greece by LIFE ALPHABET.

Οργανωτικές πληροφορίες για τα Σεμινάρια 
 • Διαρκούν χρονικά 18-24 ώρες.
 • Στα δίδακτρα παρέχεται έκπτωση 10% σε μέλη/σπουδαστές στο ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ και σε όσους δηλώσουν συμμετοχή ως 30 ημέρες ενωρίτερα (προκαταβολή 50 ευρώ για κατοχύρωση συμμετοχής).
 • Το σεμινάριο γίνεται στα Αγγλικά με διερμηνεία στην Ελληνική.
 • Με την ολοκλήρωση, εκδίδεται ατομική Εκπαιδευτική Βεβαίωση από τον εκπαιδευτικό φορέα ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ.
 • Στο σεμινάριο παρέχεται έντυπο και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.
 • Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, καθημερινά 10.00-18.00 στη Γραμματεία (Γιώτα Χαλικιοπούλου).

Organizational info for the Seminars

 • Duration: 18-24 hours.
 • On tuition it is provided a deduction of 10% to members/trainees at LIFE ALPHABET and to those who register 30 days or more prior to the seminar date (with advance payment of min 50 euros non refundable).
 • Seminars are delivered in English with translation in Greek.
 • Upon completion, Training certificates are issued from the educational institute LIFE ALPHABET.
 • During the seminar, participants are provided with printed and/or digital material.
 • For further information and applications, daily 10.00-18.00 at the Secretariat (Yiota Chalikiopoulou).

Lessons

 1. Βιωματική διερεύνηση περί της προσωπικής σύνδεσης με τα υπερπροσωπικά πεδία της πραγματικότητας, τεκμηρίωση περί του τι είναι Υπερπροσωπική Ψυχολογία και τι Υπερπροσωπική Ψυχοθεραπεία, με στόχο την ανακάλυψη σημείων αυτο-αναφοράς για προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία.
 2. Υπερπροσωπικό σεμινάριο σύνδεσης με τη δομή της διάστασης του Χώρου, παρουσιάζοντας μεθοδικά την ποικιλία των διαστάσεών του και πώς οι ενεργειακές ποιότητες των Χώρων επιδρούν στην ψυχολογία του ατόμου και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της Συνειδητότητας. Με πλήθος βιωματικών ασκήσεων και ζωντανών παρουσιάσεων, για κτίσιμο εμπειρίας με τεχνικές διαχείρισης του Ενεργειακού Χώρου και τεχνικές ψυχικής άμυνας.
 3. Βιωματική μάθηση και διερεύνηση πάνω στο σημαντικό θέμα της ψυχικής προστασίας, αποσαφηνίζοντας αμφιλεγόμενες δοξασίες και τεκμηριώνοντας, από τη σκοπιά της Υπερπροσωπικής Έρευνας, τα κυριότερα εργαλεία προστασίας, άμυνας και πνευματικής θωράκισης. Το σεμινάριο συμμετέχει στο Πρόγραμμα Υπερπροσωπικής Εκπαίδευσης, ως προαιρετική επιλογή για την τελική πιστοποίηση του σπουδαστή στην Υπερπροσωπική Ψυχολογία (TREE-10).

No Comments

Give a comment

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Teachers