COLOUR PSYCHO-DYNAMICS | Ψυχοδυναμική Χρωμοθεραπεία

COLOUR PSYCHO-DYNAMICS | Ψυχοδυναμική Χρωμοθεραπεία
Featured

COLOUR PSYCHO-DYNAMICS | Ψυχοδυναμική ΧρωμοθεραπείαΣπουδές στην Υπερπροσωπική Ψυχοθεραπεία & Συμβουλευτική

TREE-23 Transpersonal Psychotherapy & Counseling StudiesΥπερπροσωπική προσέγγιση στη Θεραπεία μέσω της Τέχνης
Transpersonal Art Therapy approach
Μεταμορφώστε τη ζωή σας με το Χρώμα & τη CPD

Το χρώμα αποτελεί ένα λεπτό, αλλά ισχυρό και μη παρεμβατικό τρόπο επαναφοράς του νου, του σώματος και του πνεύματος σε μία ολότητα. Κάθε χρώμα που μας περιτριγυρίζει, αποκαλύπτει πτυχές ενός αφηγήματος σχετικά με το πώς αισθανόμαστε για τη ζωή, τους ανθρώπους και το περιβάλλον μας. Η εκπαίδευση αυτή παρέχει σημαντικές επιγνώσεις μέσα στον αρχετυπικά φαντασιώδη και μαγικό κόσμο του χρώματος και πώς αυτό να χρησιμοποιείται για θεραπευτική υποστήριξη του εαυτού και των άλλων.

Η Εκπαίδευση CPD

Η Εκπαίδευση CPD παρέχεται σε τέσσερις (4) σεμιναριακές ενότητες. Οι πρώτες δύο βασικές ενότητες εισάγουν το σπουδαστή στη σιωπηρή, αλλά παρόλα αυτά, ισχυρή και θεραπευτική γλώσσα του χρώματος. Ο σπουδαστής θα βιώσει και θα αρχίσει να κατανοεί τις αληθινές θεραπευτικές δυνατότητές του χρώματος, μέσω της δικής του εργασίας προσωπικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ενοτήτων.

Οι Σεμιναριακές Ενότητες

Κάθε 3ήμερη ενότητα είναι από μόνη της ένα αυτοτελές σεμινάριο. Με την ολοκλήρωσή του, ο σπουδαστής λαμβάνει το σχετικό βεβαιωτικό εκπαίδευσης. Μετά την ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων, καθώς και των λοιπών απαιτήσεων εξάσκησης και εφαρμογής, ο σπουδαστής πιστοποιείται ως Λειτουργός της Χρωματο-ΨυχοΔυναμικής Μεθόδου (CPD Practitioner) και εκδίδεται το σχετικό Certificate.

Προαπαιτούμενη Εκπαίδευση

Οι σπουδαστές πρέπει να έχουν δημιουργήσει τα δικά τους «χρωματικά εργαλεία» και να έχουν μάθει πώς να εργάζονται με το Προσωπικό Χρωματικό Πορτρέτο – κάτι που αποτελεί το θεμελιώδη πυρήνα της θεραπευτικής μεθόδου της Χρωματο-ΨυχοΔυναμικής. Αυτό το θεματολόγιο καλύπτει η Εκπαίδευση Χρωματική Φυσιογνωμική (Color Profiling), που οδηγεί στην πιστοποίηση του σπουδαστή ως Color Profiler για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή εργασία με άλλους.

Οι σπουδαστές λαμβάνουν όσο το δυνατό περισσότερη υποστήριξη και καθοδήγηση στο να βρουν τη μοναδικότητά τους – σκοπός μας είναι η ενδυνάμωση των ατόμων κι όχι να δημιουργήσουμε αντίγραφα του εκπαιδευτή.
Transform your life with Colour Psycho-Dynamics (CPD)

Color is a gentle and yet powerful non-intrusive way of bringing mind, body, and spirit back into wholeness. Each color we surround ourselves with tells a story of how we feel about life, and about the things and people within it. This training will offer great insight into the archetypal imaginary magical worlds of color and how to use this tool to heal the self and others.


The CPD Training

Color Psycho-Dynamic Training is offered as four (4) modules. The first two basic modules introduce the student to the silent yet powerful and therapeutic language of color. The student will experience and begin to understand the true healing potential of color through his/her own personal development work during these modules.


The Seminar Modules

Each 3-days module is a course within itself. After each module students will receive a certificate of attendance. After full completion of all modules and of other requirements, students will receive the Color Psycho-Dynamic Practitioner Certificate.

Prerequisite Training

Students will need to have learned how to create their own “color tools” and how to work with the Personal Color Profile – this being the fundamental core training prior to the Color Psycho-Dynamic method of healing. This curriculum is covered by the Color Profiling Training, which leads to student’s certification as a Color Profiler for being able to provide counseling and consultation services to others.


Individuals will be given as much help and guidance as possible in finding their uniqueness – we aim to empower individuals and not create replicas of the trainer.
Το Πρόγραμμα ανήκει στον Κύκλο: ΥΠΕΡΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (TREE-23), ο οποίος με τη σειρά του συμμετέχει στις πιστοποιημένες Σπουδές Υπερπροσωπικής Εκπαίδευσης & Έρευνας (TREE, Transpersonal Research & Education) του Συστήματος Αλφάβητο Ζωής. Έτσι, οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση μπορούν να συνυπολογίσουν την παρακολούθησή της ως μία από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις για την πιστοποίησή τους στον Κύκλο Σπουδών TREE-23. Αν στοχεύετε στην πιστοποίησή σας, θα πρέπει να ολοκληρώσετε τα παρακάτω θέματα με αστερίσκο (*) επιπρόσθετα της υποχρεωτικής παρακολούθησης των εκπαιδευτικών σεμιναρίων (βλ. 1). Όσοι όμως, απλά κάνουν τα 4 σεμινάρια, ανεξάρτητα από υπερπροσωπικές σπουδές, δεν έχουν άλλες εργασίες ή απαιτήσεις να εκπληρώσουν.

 1. Ομαδική εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά σεμινάρια: 96 ε/ώ
 2. (*) Άσκηση & Πρακτική σε Ομάδα Διεποπτείας: 4 X 4 ε/ώ = 16 ε/ώ
 3. (*) Πρακτική με 3 πελάτες και Ατομικές Συνεδρίες: 3 X 5 ε/ώ = 15 ε/ώ
 4. (*) Ατομικό Ερευνητικό project: 33 ε/ώ

ΣΥΝΟΛO ΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ CPD (με πιστοποίηση): 160 ε/ώ

Κάθε στάδιο του προγράμματος πρέπει να ολοκληρωθεί σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, προκειμένου να δώσει τη βέλτιστη ωφέλειά του. Φυσικά, η αμιγώς εκπαίδευση ολοκληρώνεται στις μέρες παρακολούθησης των εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Αν όμως ο σπουδαστής στοχεύει στην πιστοποίησή του, θα πρέπει να ολοκληρώσει τα παρακάτω απαιτούμενα (*) εντός του προβλεπόμενου χρόνου τους, ως εξής:

 1. Ολοκλήρωση των εκπ/κών σεμιναρίων = εντός 12 μηνών
 2. (*) Ολοκλήρωση άσκησης & πρακτικής = εντός 6 μηνών
 3. (*) Ολοκλήρωση εποπτείας & εργασίας = εντός 3 μηνών
 4. (*) Ολοκλήρωση ερευνητικού project = εντός 3 μηνών

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CPD (με πιστοποίηση)18 μήνες

Lessons

 1. H Βασική Σεμιναριακή Ενότητα #2 της μεθόδου CPD με το θεμελιωτή αυτής της πρωτοποριακής μεθόδου, Μάρκ Γουένγωρθ, Βρετανό Χρωματοθεραπευτή. Αντικείμενο είναι η αφήγηση της προσωπικής χρωματικής ιστορίας, μιας καινοτομικής πύλης εισόδου στην προσωπική σκιά και την αυτογνωστική εργασία μέσω της Χρωματο-Ψυχο-Δυναμικής.
 2. H Ανώτερη Σεμιναριακή Ενότητα #3 της μεθόδου CPD με το θεμελιωτή αυτής της πρωτοποριακής μεθόδου, Μάρκ Γουένγωρθ, Βρετανό Χρωματοθεραπευτή. Αντικείμενο είναι η διερεύνηση της προσωπικής χρωματικής μάσκας, η απελευθέρωση από την ασύνειδη προσωπική σκιά και η συνάντηση με τον αυθεντικό εαυτό μέσω της Χρωματο-Ψυχο-Δυναμικής.
 3. H Ανώτερη Σεμιναριακή Ενότητα #4 της μεθόδου CPD με το θεμελιωτή αυτής της πρωτοποριακής μεθόδου, Μάρκ Γουένγωρθ, Βρετανό Χρωματοθεραπευτή. Αντικείμενο είναι η χρήση και η εφαρμογή των τεχνικών αυτών σε θεραπευτικό και συμβουλευτικό πλαίσιο, καθώς και η δεοντολογική άσκηση της Χρωματο-Ψυχο-Δυναμικής μεθόδου.
 4. H Σύνοδος Πιστοποίησης της CPD με συντονιστή τον Μάρκ Γουένγωρθ, Βρετανό Χρωματοθεραπευτή. Σκοπός είναι η εστίαση των σπουδαστών, που στοχεύουν στην πιστοποίησή τους σαν CPD Practitioners, στις ειδικές τους ανάγκες και ιδιαιτερότητες εφαρμογής και την περαιτέρω έρευνητική τους εργασία στο Χρώμα και τη Μέθοδο.

No Comments

Give a comment

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Teachers