ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ & ΠΡΑΞΗ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΣΠ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ & ΠΡΑΞΗ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΣΠ
Featured

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ & ΠΡΑΞΗ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΣΠ

Πιστοποιημένες Σπουδές στη Συστημική Σκέψη & Πράξη

Η δόμηση της σχέσης μας με τους άλλους και με την ίδια τη Ζωή, ξεκίνησε από το σπίτι και την οικογένεια, και επεκτάθηκε στο σχολείο, στις φιλίες, στις ερωτικές σχέσεις, στην εργασιακή ζωή. Όλα αυτά τα περιβάλλοντα είναι Ανθρώπινα Συστήματα, που με το καθένα έχουμε, ως μέλη, τη δική μας εμπειρία του Ανήκειν, ένα μοναδικό Δεσμό και Ανταλλαγή με τα άλλα μέλη. Στην ουσία, βιώνουμε τη Ζωή μέσα από τη θέση και τους ρόλους μας στα Συστήματα που ανήκουμε, κι ένα μεγάλο μέρος των επιλογών μας επηρεάζεται, διαμορφώνεται και πολλές φορές καθορίζεται από τη συλλογική δυναμική και την ενέργεια του Συστήματος όπου ανήκουμε.
Άρα, αξίζει πραγματικά να μελετήσουμε και να επιγνώσουμε βιωματικά, την εκδήλωση των Συστημικών φαινομένων – είναι σαν να ταξιδεύουμε σε ένα ολόκληρο νέο σύμπαν προσωπικής αλήθειας. Ταξιδεύουμε στην άλλη πλευρά της πραγματικότητας, εκεί όπου δεν «κατασκευάζουμε» εμείς τον κόσμο μας, αλλά ανακαλύπτουμε τη δική του δομή και τις λύσεις που είναι εφικτές. Το αποτέλεσμα είναι να παίρνουμε νέες ζωτικές πληροφορίες στα θέματα ζωής που μας απασχολούν.

Η Συστημική Σκέψη βασίζεται στην ολιστική αντίληψη της πραγματικότητας, κτίζει ενότητα, γεννά την ευτυχία και μας ωριμάζει καταλυτικά. Τα αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή μάς δίνουν ελπίδα και πίστη στον Άνθρωπο. Αλλάζουμε με τρόπο φυσικό, «από καρδιάς»…

Ποιες ανάγκες σας καλύπτει η Οικογενειακή Αναπαράσταση
Ποιος είναι ο σκοπός των σπουδών Συστημικής Σκέψης & Πράξης
Ποια είναι η δομή και τα στοιχεία του Προγράμματος ΣΣΠ
Πώς συμμετέχετε για την επιμόρφωση και την ανάπτυξή σας
Πώς εκπαιδεύεστε στη Συστημική Σκέψη
Ποια είναι η επένδυση χρόνου και χρημάτων
Ποιος εισηγείται τα θέματα και συντονίζει το Πρόγραμμα ΣΣΠ
Ποιες ημερομηνίες μέσα στο έτος διεξάγεται η εκπαίδευση ΣΣΠ

Τα Θεματολόγια των Μηνιαίων Ενοτήτων ΣΣΠ

 

Lessons

  1. Βιωματικό σεμινάριο στη Συστημική Σκέψη & Πράξη επί των φαινομένων που διέπουν τα ανθρώπινα συστήματα. Δίνεται έμφαση στις σχέσεις οικειότητας και τα οικογενειακά συστήματα, εργαζόμενοι με τη Συστημική Αναπαράσταση κατά Bert Hellinger. Αντικείμενο εδώ είναι το φαινόμενο, πώς τελικά η Λύση καθοδηγείται από το ίδιο το Πρόβλημα και πώς ο ενδιαφερόμενος υπερβαίνει το Πρόβλημα, διακρίνοντας και ακολουθώντας τα ίχνη της Κίνησης αυτής.
  2. Βιωματικό σεμινάριο στη Συστημική Σκέψη & Πράξη επί των φαινομένων που διέπουν τα ανθρώπινα συστήματα. Δίνεται έμφαση στις σχέσεις οικειότητας και τα οικογενειακά συστήματα, εργαζόμενοι με τη Συστημική Αναπαράσταση κατά Bert Hellinger. Αντικείμενο εδώ είναι το φαινόμενο, πώς οι Δεσμοί της Αγάπης δημιουργούν εξάρτηση ή απελευθέρωση και πώς ο ενδιαφερόμενος εξισορροπεί την ανταλλαγή στις σχέσεις του, με συνείδηση του δεσμού του.
  3. Βιωματικό σεμινάριο στη Συστημική Σκέψη & Πράξη επί των φαινομένων που διέπουν τα ανθρώπινα συστήματα. Δίνεται έμφαση στις σχέσεις οικειότητας και τα οικογενειακά συστήματα, εργαζόμενοι με τη Συστημική Αναπαράσταση κατά Bert Hellinger. Αντικείμενο εδώ είναι το φαινόμενο, πώς επέρχεται μετασχηματισμός της Ατομικότητας μέσω του Ανήκειν και του Δεσμού στο Ζεύγος, ώστε η υπέρτατη αυτή σχέση οικειότητας να κτίσει το ΕΜΕΙΣ - μιάς και η επικρατούσα εμπειρία σήμερα μεταξύ των ζευγαριών είναι είτε η επικράτηση του Εγώ & Εσύ είτε ο συμβιβασμός στο Μαζί.
  4. Βιωματικό σεμινάριο στη Συστημική Σκέψη & Πράξη επί των φαινομένων που διέπουν τα ανθρώπινα συστήματα. Δίνεται έμφαση στις σχέσεις οικειότητας και τα οικογενειακά συστήματα, εργαζόμενοι με τη Συστημική Αναπαράσταση κατά Bert Hellinger. Αντικείμενο εδώ είναι το φαινόμενο, πώς το παιδί κινείται με φυσικό τρόπο προς τους ενηλίκους, αλλά και το αντίθετο, με επιπτώσεις στις σχέσεις γονέων-παιδιών και στην ενηλικίωση. Η συνειδητοποίηση των κινήσεων αυτών απελευθερώνει αμέσα δύναμη και εναργή αγάπη στη σχέση γονέων και παιδιών καθ' όλη τη διαδρομή της ζωής.
  5. Βιωματικό σεμινάριο στη Συστημική Σκέψη & Πράξη επί των φαινομένων που διέπουν τα ανθρώπινα συστήματα. Δίνεται έμφαση στις σχέσεις οικειότητας και τα οικογενειακά συστήματα, εργαζόμενοι με τη Συστημική Αναπαράσταση κατά Bert Hellinger. Αντικείμενο εδώ είναι το φαινόμενο, πώς τελικά κινείται η συνείδηση είτε εμπλέκοντας το άτομο στην ικανοποίηση της τυφλής αγάπης είτε οδηγώντας τον στην εξισορρόπηση και την επίγνωση της εναργούς αγάπης.
  6. Βιωματικό σεμινάριο στη Συστημική Σκέψη & Πράξη επί των φαινομένων που διέπουν τα ανθρώπινα συστήματα. Δίνεται έμφαση στις σχέσεις οικειότητας και τα οικογενειακά συστήματα, εργαζόμενοι με τη Συστημική Αναπαράσταση κατά Bert Hellinger. Αντικείμενο εδώ είναι το φαινόμενο, πώς λειτουργούν οι εκπρόσωποι κατά τη συστημική αναπαράσταση και τι είδους πεδίο εκδηλώνεται με τις αναπαραστατικές. Σε αυτό το βιωματικό σεμινάριο Συστημικής Σκέψης & Πράξης ανακαλύπτουμε, σε προσωπική βάση, πώς μπορεί να υπάρξει και να εκδηλωθεί η λύση που εσείς θα αποκαλέσετε «θαύμα».
  7. Βιωματικό σεμινάριο στη Συστημική Σκέψη & Πράξη επί των φαινομένων που διέπουν τα ανθρώπινα συστήματα. Δίνεται έμφαση στις σχέσεις οικειότητας και τα οικογενειακά συστήματα, εργαζόμενοι με τη Συστημική Αναπαράσταση κατά Bert Hellinger. Αντικείμενο εδώ είναι το φαινόμενο, πώς γίνονται αντιληπτές εσωτερικές κινήσεις πέραν της προσωπικής συνείδησης, οι οποίες μπορούν να μας καθοδηγήσουν με ανώτερο τρόπο προς τη συμφιλίωση και την ενότητα.
  8. Βιωματικό σεμινάριο στη Συστημική Σκέψη & Πράξη επί των φαινομένων που διέπουν τα ανθρώπινα συστήματα. Δίνεται έμφαση στις σχέσεις οικειότητας και τα οικογενειακά συστήματα, εργαζόμενοι με τη Συστημική Αναπαράσταση κατά Bert Hellinger. Αντικείμενο εδώ είναι το φαινόμενο, πώς τα φαινόμενα του παρόντος μπορούν να προσδώσουν στο παρελθόν άλλες συνδέσεις και με τον τρόπο αυτό το μέλλον να αποκτήσει μια εφικτή προοπτική για το καλύτερο καλό όλων.
  9. Βιωματικό σεμινάριο στη Συστημική Σκέψη & Πράξη επί των φαινομένων που διέπουν τα ανθρώπινα συστήματα. Δίνεται έμφαση στις σχέσεις οικειότητας και τα οικογενειακά συστήματα, εργαζόμενοι με τη Συστημική Αναπαράσταση κατά Bert Hellinger. Αντικείμενο εδώ είναι το φαινόμενο, πώς τελικά η η ασθένεια μπορεί να καθοδηγήσει τη συνείδηση προς την ανεύρεση της θεραπείας, η οποία εξισώνεται με την αποκατάσταση βαθιών εμπλοκών στο οικογενειακό σύστημα.
  10. Βιωματικό σεμινάριο στη Συστημική Σκέψη & Πράξη επί των φαινομένων που διέπουν τα ανθρώπινα συστήματα. Δίνεται έμφαση στις σχέσεις οικειότητας και τα οικογενειακά συστήματα, εργαζόμενοι με τη Συστημική Αναπαράσταση κατά Bert Hellinger. Αντικείμενο εδώ είναι το φαινόμενο, πώς μετασχηματίζεται η μηχανιστική (κονστρουκτιβιστική) σκέψη σε σχεσιακή (συστημική) σκέψη και πώς το βλέμμα στη ζωή τελικά μετατρέπεται σε Κοίταγμα Ζωής...

No Comments

Give a comment

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Teachers